Sociaal-maatschappelijk

Tegenwoordig zijn er nog steeds een hoop ouders die tegen praktische vraagstukken aanlopen. Denk daarbij
aan het afsluiten of wijzigen van een verzekering of het vinden van de juiste (financiele) regelingen. Op dit moment is er op de meeste scholen nog geen duidelijk aanspreekpunt voor ouders met deze vraagstukken. Ons doel is daarom ook om de zelfredzaamheid van de ouders te vergroten, zodat ze in de toekomst zelfstandig hun vragen op kunnen lossen. Samen met een brugfunctionaris gaan ze op school de praktische vraagstukken langs die te maken hebben met onder andere onderwijs, financiën, gezondheidszorg. Ook stimuleren we de ouders om zoveel mogelijk zelf te doen, zodat ze in de toekomst zelfredzamer kunnen zijn op dit gebied.

Door periodieke begeleiding willen we de ouders wegwijs maken in de Nederlandse maatschappij.
Dit doen we door middel van het opzetten van een binnen schools loket waar ouders op een vastgesteld moment in de week langs kunnen komen met alle vraagstukken waar ze tegenaan lopen.