Visie

Talenten van Morgen streeft naar het vergroten van kansengelijkheid binnen het onderwijs en de maatschappij als geheel. Door basis- en middelbare scholieren de juiste begeleiding te bieden, reiken wij hen de helpende hand in het ontdekken, ontwikkelen en benutten van hun talent.

Hierbij staan de onderstaande zes pijlers centraal:

Begeleiding: Het bieden van huiswerk- en studiebegeleiding aan basis- en middelbare scholieren om achterstanden weg te werken en de schoolprestaties te verbeteren

(Zelf)ontwikkeling: Het aanreiken van handvatten waarmee jongeren zich bewust worden van hun eigen capaciteiten en deze optimaal benutten.

Horizon verbreden: Het vergroten van het perspectief en de belevingswereld van jongeren, opdat zij gestimuleerd worden om grenzen te verleggen en groots te durven dromen.

Vertrouwen: Het bieden van een vertrouwde leeromgeving enerzijds, en het vergroten van het zelfvertrouwen van jongeren anderzijds.

Ouderlijke betrokkenheid: Het stimuleren van ouderlijke betrokkenheid, zodat ook ouders een actieve rol spelen in de ontwikkeling van hun kind(eren).

Kwaliteit: Het blijven ontwikkelen van onszelf (als team) en ons programma, opdat we de jongeren begeleiding kunnen bieden van hoogwaardige kwaliteit.