Thematisch leren

Wetenschappelijk onderzoek en persoonlijke ervaringen wijzen erop dat succes niet alleen wordt bepaald door schoolprestaties. Vaak komt er veel meer bij kijken, zoals de ontwikkeling van verschillende vaardigheden en het hebben van rolmodellen.

Persoonlijke vaardigheden spelen een grote rol in het leven van kinderen en in de verdere loopbaan. Uiteindelijk willen wij ervoor zorgen dat geen enkel kind achterstand heeft in deze vaardigheden. Om deze reden hebben wij een
programma ontwikkeld dat een kind zal ondersteunen bij een goede ontwikkeling waar het later veel baat bij zal hebben. Het is ook van belang dat een kind zo vroeg mogelijk begint met het leren kennen en ontwikkelen van deze
vaardigheden en daarom kunnen ze bij ons al starten vanaf groep 4 van de basisschool.
Het programma bestaat uit een hele reeks thema’s, waarvan wij denken dat ze onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van een kind. Denk aan thema’s als gezondheid, wetenschap en ruimte, milieu, cultuur en politiek en nog veel meer.
Tijdens deze thema’s focussen we ons op het ontwikkelen van verschillende vaardigheden bij de leerlingen, zoals plannen, presenteren, samenwerken en nog veel meer. Zo zal bijvoorbeeld het thema gezondheid opgedeeld worden in 6 lessen, waarbij verschillende facetten van gezondheid worden besproken. Denk aan gezonde voeding, beweging en hygiëne. Hierbij zijn er leuke opdrachten bedacht die tijdens de lessen worden uitgevoerd door de kinderen, zodat ze op een speelse manier kunnen leren. Zo wordt voorkomen dat het een lange, theoretische les wordt die ze ook nog eens buiten schooltijd plaats zal vinden. Daarnaast zullen de leerlingen door middel van workshops, gastlessen en
activiteiten kennis maken met diverse sporten en beroepen. Hiermee willen wij ze een breder perspectief bieden van de maatschappij, opdat leerlingen de eigen talenten leren herkennen en ook zullen benutten.
De lessen voor ‘thematisch leren’ zullen in het weekend of doordeweeks plaatsvinden voor 1,5 uur per week. Door de kinderen bewust en actief kennis te laten maken met deze thema’s stimuleren we zo de ontwikkeling van hun eigen emoties, creativiteit en talenten. Zo leren we de leerlingen op een jonge leeftijd experimenteren en ontdekken waar hun interesses liggen en waar ze zich graag verder in willen verdiepen.